Algemene voorwaarden

E*Jewels – eenmanszaak op naam van Eline Hermans – Zandhovensebaan 13, 2970 Schilde (BTW: BE0846.957.775)

Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

Bestellingen en betalingen

Voor betaling kan gekozen worden uit volgende mogelijkheden:

Betaling via Creditcard, Bancontact

Voor een bestelling geldt altijd de prijs en de actie die op het moment van de bestelling wordt vermeld. E*Jewels houdt zich het recht om de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren indien nodig. Indien korte tijd later een al aangekocht product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

Enige foutief weergegeven prijzen zullen door ons zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd en zullen in ieder geval niet bindend zijn voor ons. Dit zijn menselijke fouten.

Verzending

Verzendingen gebeuren via Bpost.

U betaalt € 5,00 voor levering naar een Bpost postpunt en € 5,70 voor levering naar een zelf gekozen adres.

Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verzonden, +- 5werkdagen. In drukke periodes kan de levertijd oplopen. 

E*Jewels kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via bpost. Indien u zich wil verzekeren kunt u ons contacteren.

Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een kwalitatieve en stevige verpakking.

Aanpassing in de algemene voorwaarden :

Recht om af te zien van de aankoop van de goederen

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Solden of producten in actie alsook kousen kunnen niet geretourneerd worden.

Ook items die speciaal voor u bijbesteld of gepersonaliseerd zijn kunnen niet geannuleerd, gewijzigd of geretourneerd worden.

De koper dient E*Jewels binnen de 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering op de hoogte te brengen van de wens om één of meerdere items te retourneren.

Eventuele problemen of gebreken aan de aangekochte goederen dienen ons binnen de 24 uur gemeld te worden. Dit kan op info@e-jewels.be.

De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen.

De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op het bankrekeningnummer waarmee er door de koper betaald werd.

Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terug laten leveren.

Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.

Klachten

Indien er zich typefouten voordoen door de klant, dan berust dit op een menselijke fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Kleuren op de foto’s kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval.

Retourneren op basis van kleurafwijkingen kan dan ook niet worden aanvaard.

Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.

Eventuele problemen of gebreken aan de aangekochte goederen dienen ons binnen de 24 uur gemeld te worden. Dit kan op info@e-jewels.be.

Garantie

Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie.

Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 kalenderdagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.

De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorvermelde garantiestelsel.

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fouten. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.